Temel Kavramlar (Sayı Kümeleri)

TYT (YKS) Temel Kavramlar Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

YotuWP: An issue happend when getting the videos, please check your connection and refresh page again .
 • SAYI KÜMELERİ
  • Sayma Sayıları
  • Doğal Sayılar
  • Tam Sayılar
  • Rasyonal Sayılar
  • İrrasyonel Sayılar
  • Reel (Gerçel) Sayılar
  • Karmaşık (Kompleks) Sayılar
 • SAYI ÇEŞİTLERİ 
  • Çift Sayı
  • Tek Sayı
  • Pozitif Sayılar, Negatif Sayılar
  • Asal Sayı
  • Aralarında Asal
 • ARDIŞIK SAYILAR
  • Bazı Ardışık Sayıların Toplamı