Sayı Basamakları

TYT (YKS) Sayı Basamakları Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

YotuWP: An issue happend when getting the videos, please check your connection and refresh page again .

Sayı Basamakları

  • Basamak: Bir doğal sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu haneye basamak denir.
  • Basamak Değeri: Rakamların sayıda bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir.
  • Sayı Değeri: Rakamların sayıda bulunduğu basamak dikkate alınmadan aldığı değere sayı değeri denir.
  • Çözümleme: Sayıların basamak değerleri toplamı olarak yazılmasına çözümleme denir.