Polinomlar

TYT (YKS) Polinomlar konu anlatımı ve soru çözümü

YotuWP: An issue happend when getting the videos, please check your connection and refresh page again .

POLİNOMLAR

  • Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler: Gerçek katsayılı ve bir değişkenli polinom kavramını açıklar.
  • Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  • Bir p(x) polinomunun q(x) polinomuna bölümünden kalanı bulur.
  • Katsayıları tam sayı ve en yüksek dereceli terimin katsayısı 1 olan Polinomların tam sayı sıfırlarının, sabit terimin çarpanları arasından olacağını örneklerle gösterir.
  • Polinomlarda Çarpanlara Ayırma: Gerçek katsayılı bir Polinomu çarpanlarına ayırır.
  • Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri: Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili uygulamalar yapar.
  • Polinom ve rasyonel denklemlerle ilgili uygulamalar yapar.

Ders notlarını pdf olarak da açabilir ve indirebilirsiniz:

Polinömlar 1 (Polinomun Tanımı)

Polinomlar 2 ( Sabit ve Sıfır Polinom)

Polinomlar 3 (Katsayıjar Toplami ve Sabit Terim)

Polinomlar 4 (Polinomların Eşitliği) 

Polinomlar 5 (Polinomlarda Derece veKalan Bulma)

Polinomlar 6 (Polinomlarda Bölme -1)