Mantık

9. Sınıf Mantık Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

Not: Yeni müfredata uygundur

YotuWP: An issue happend when getting the videos, please check your connection and refresh page again .

MANTIK

Önermeler ve Birleşik Önerme

 • Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm (yargı) bildiren ifadelere önerme adı verilir.
 • Bir önermenin doğru ya da yanlış olmasına, o önermenin doğruluk değeri denir.
 • Doğruluk değerleri aynı olan iki önermeye denk önermeler denir.
 • Önermelerin doğruluk değerlerinin gösterildiği tabloya doğruluk tablosu denir.
 • İki veya daha fazla önermenin ‘‘ve’’, ‘‘veya’’, ‘‘ya da’’, ‘‘ise’’, ‘‘ancak ve ancak’’ gibi bağlaçlarla
  birbirine bağlanmasıyla elde edilen yeni önermeye bileşik önerme denir.
 • De Morgan Kuralları
  • p veya q nun değili: (p veya q)’ = p’ ve q’
  • p ve q nun değili : (p ve q)’ = p’ veya q’
  şeklinde verilen kurallara De Morgan Kuralları denir.
 • Koşullu Önerme Ve İki Yönlü Koşullu Önerme
 • Önermenin Karşıtı, Tersi ve Karşıt Tersi

Her ve Bazı Niceleyicileri

 • İçinde en az bir değişken bulunan ve bu değişkenlere verilen değerlerle doğru
  ya da yanlış olduğu belirlenen önermelere açık önerme denir.
 • Bir açık önermeyi doğrulayan elemanların kümesine, o açık önermenin doğruluk
  kümesi denir.
 • Açık Önermenin Değili (Olumsuzu)