Bir Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlikler

9. Sınıf Bir Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlikler Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

YotuWP: An issue happend when getting the videos, please check your connection and refresh page again .

BASİT EŞİTSİZLİKLER

 • Reel (Gerçek) sayı aralıkları
  • Kapalı aralık: Uç noktaların her ikisinin aralığa dahil edildiği kümelere kapalı aralık denir.
  • Açık aralık: Uç noktaların aralığa dahil edilmediği kümelere açık aralık denir.
  • Yarı açık aralık: Uç noktalardan birinin dahil edilmediği a < x ≤ b veya a ≤ x < b şeklinde ifade
   edilen kümelere yarı açık aralık denir ve aşağıdaki gibi gösterilir:
 • Eşitsizliğin Tanımı ve Özellikleri
  • İki niceliğin birbirinden küçük ya da büyük olma durumunu belirten bağıntılara
   eşitsizlik adı verilir. Eşitsizlikler “ <, ≤ , >, ≥ ” sembolleri kullanılarak ifade edilir.
  • Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı gerçek sayı eklenir ya da çıkarılırsa eşitsizlik
   değişmez.
  • Eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir.
  • Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif gerçek sayı ile çarpılır ya da bölünürse
   eşitsizlik yön değiştirmez.
  • Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif gerçek sayı ile çarpılır ya da bölünürse
   eşitsizlik yön değiştirir.
  • a ve b aynı işaretli ve sıfırdan farklı iki gerçek sayı olmak üzere
   a < b ise 1/a > 1/b dir.
  • Eşitsizlikte kare alma nasıl yapılır?